Hoolime keskkonnast

STRONG tooted

Created to last

Pumplad

SSS pumplad

torud

Väikepumplad

Juhtautomaatika

Maapealsed mahutid

Maa-alused mahutid

Septikud

Veesõlmekaevud

PE, PP, PVDF torustik

Keevitustraat

KAABLIKAEV OPTO

INNOVATIVE WATER
SYSTEMS OÜ

Oleme Eesti kapitalil põhinev plastist pumplate arendamisele ja tootmisele keskendunud ettevõte. Pakume terviklahendust – pumpla, pumbad ja juhtautomaatika. Lisaks pumplatele on meie tootevalikus torud, kaevud, septikud ja erilahendustega mahutid. Oleme Eesti turul tegutsenud aastast 2007 ja selle aja jooksul kindlustanud oma positsiooni kui stabiilne ning usaldusväärne partner vee- ning kanalisatsioonivaldkonnas.

Oleme Eesti Vee-Ettevõtete Liidu (EVEL) liige.

Uudised

14.01.2019

Maamess 25.-27. aprill 2019 IWS asukoht VP-302

20.02.2019

STRONG torud sertifitseeritud INSTA-CERT SBC EN 13476

30.11.2018

IWS ja KSB ühisseminar 28.11.2018

Mida oma klientidele pakume?

Kuna toodete lõpptarbijateks on reeglina vee-ettevõtted, siis on meie eesmärgiks valmistada tooteid, mis vastavad vee-ja kanalisatsiooni teenust pakkuvate ettevõtete kõikidele nõuetele. Toote vajadusest kuni kasutuselevõtuni on ahelas, aga mitu osapoolt – tellija, projekteerija, järelvalve, ehitusettevõte ja tootja.

Vee-ettevõttele
Vee-ettevõttele

Meie eesmärgiks on toota pumplaid, mis vastavad vee-ettevõtete kõikidele nõuetele.

Loe edasi
Müügiettevõttele ja ehitusfirmale
Müügiettevõttele ja ehitusfirmale

Pakume kindlust, et meie poolt toodetavad tooted vastavad tellijate nõudmistele.

Loe edasi
Projekteerijale ja järelvaatajale
Projekteerijale ja järelvaatajale

Pakume erialast koolitust ja hüva nõu, et seeläbi olla tellijale väärtuslikuks partneriks.

Loe edasi
Tööstusettevõttele
Tööstusettevõttele

Tööstusettevõttele pakume PE, PP ja PVDF materjalidest torusid, liitmike, sulgeseadmeid ja eriotstarbelisi mahuteid.

Loe edasi

STRONG kaubamärk

Kaubamärk „STRONG“ tähendab nõuetele vastavat ja kauakestvat toodet. Kaubamärk on kasutusel kõikides tootetutvustustes ning hulgale klientidele juba tuttav. Kaubamärk “STRONG” on registreeritud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

PE materjal
on 100%
taaskasutatav

Plastjäätmete taaskasutusel purustatakse ja granuleeritakse plast ning sellest toodetakse uusi plasttooteid. Plasti taaskasutamisega on võimalik säästa 88% energiat võrreldes sellega, kui valmistada materjali algsest toormest.

Talub
põhjamaist
kliimat

PE STRONG torud, milledest valmistatakse toodete korpused on sertifitseeritud vastavalt Põhjamaade standardile INSTA SBC EN 13476 ja märgistatud Nordic Poly Mark tähisega.Torudele teeme standardis ette nähtud külmakatsed ja torule lisatakse vastav märgis. See annab loa toote paigaldamiseks kuni – 10 °C korral.

Ohutu
hooldada

Pumpla, mahuti ja kaevu ohutu hooldamise aluseks tugev ja vastupidav korpus. Korpuse valiku tegemiseks kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud staatiliste arvutuste tarkvarasid:

SOLIDWORKS Simulation, IngSofti EasyPipe ja EasySchacht

Vastupidav
mehaanilistele
vigastustele

PE materjal on väga hea kulumiskindlusega ja elastne materjal. Strong torud on sertifitseeritud vastavalt Põhjamaade standardile INSTA SBC EN 13476 ja märgistatud Nordic Poly Mark tähisega. Torudele teeme standardis ettenähtud löögi- ja ringjäikuse katsed.

PE materjali
garanteeritud eluiga
on 50 aastat

Normaalsetes kasutustingimustes on PE materjal keemiliselt inertne ehk PE materjalist valmistatud tooted ei mädane, roosteta ega söövitu maa sees toimuvate keemiliste või elektriliste reaktsioonide tagajärjel. Kogemus on näidanud, et õigesti valitud toormaterjali korral toodete eluiga üle 50 aasta.