Veesõlmekaevud

ID1000 – 2400 mm. STRONG veesõlmekaevud on survetorustiku sõlmpunktide lahendamiseks: hüdrandikaevud, õhueralduskaevud, siibrikaevud ja veemõõdukaevud.

ID1000-2400 STRONG siibrikaevud

Kasutatakse veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike avamiseks ning sulgemiseks.

Loe edasi

ID1000-2400 STRONG õhueralduskaevud

Kasutatakse õhtu eraldamiseks survetorustikust.

Loe edasi

ID1000-2400 STRONG veemõõdukaevud

Kasutatakse survetorustikus voolava veehulga mõõtmiseks.

Loe edasi

ID1000 hüdrandikaev

Standartne lahendus plast või malmluugiga.

Loe edasi