Tooted

Väikepumplad

ID700 – 1000 mm. STRONG väikepumplad on kompaktsed, ühekambrilised sukelpumpadega varustatud kaevpumplad.

Pumplad

ID1200 – 2400 mm. STRONG pumplad on kompaktsed, ühekambrilised sukelpumpadega varustatud kaevpumplad.

SSS pumplad

ID1500 – 2400 mm. STRONG SSS pumplad on kahekambrilised kuivpaigutuspumpadega varustatud kaevpumplad. Pumplale on lisatud tahkete osakeste eraldamise süsteem (SSS).

Juhtautomaatika

Juhtautomaatika on mõeldud pumplas asuvate pumpade töö juhtimiseks, pumpade mootorite kaitsmiseks, pumplas toimuva jälgimiseks, info kogumiseks ja selle edastamiseks hoolduspersonalile.

Maapealsed mahutid

ID500 – 2400 mm. STRONG maapealsed mahutid leiavad mitmekülgset kasutust tööstuses, veepuhastusjaamades ja põllumajanduses.

Maa-alused mahutid

ID1000 - 2400 mm. STRONG mahutieid kasutatakse reovee, sademevee, tuletõrjevee ja tarbevee kogumiseks.

Septikud

ID1000 mm. STRONG septiku komplekt koosneb kolmekambrilisest septikust, jaotuskaevust ja imbväljakust.

Veesõlmekaevud

ID1000 – 2400 mm. STRONG veesõlmekaevud on survetorustiku sõlmpunktide lahendamiseks: hüdrandikaevud, õhueralduskaevud, siibrikaevud ja veemõõdukaevud.

Reo- ja sademeveetorud

ID360 – 2400 mm. STRONG torusid kasutatakse isevoolsete torustike rajamiseks.

PE, PP, PVDF torustik

Tööstusettevõtetele pakume PE, PP, PVDF materjalist torustike ja eriotstarbelisi mahuteid.

Keevitustraat

4-5 mm. Keevitustraat käsikstruuderkeevituse teostamiseks.

Kaablikaev Opto

Opto. STRONG Opto kaablikaev on sidekaablitorustiku reserv- ja jätkukaev.