Tooted

Väikepumplad

ID700 – 1000. STRONG väikepumplad on kompaktsed, ühekambrilised sukelpumpadega varustatud kaevpumplad.

Pumplad

ID1200 – 2400. STRONG pumplad on komaktsed, ühekambrilised sukelpumpadega varustatud kaevpumplad.

SSS pumplad

ID1500 – 2400. STRONG SSS pumplad on kahekambrilised kuivpaigutuspumpadega varustatud kaevpumplad. Pumplale on lisatud tahkete osakeste eraldamise süsteem (SSS).

Juhtautomaatika

Juhtautomaatika on mõeldud pumplas asuvate pumpade töö juhtimiseks, pumpade mootorite kaitsmiseks, pumplas toimuva jälgimiseks, info kogumiseks ja selle edastamiseks hoolduspersonalile.

Maapealsed mahutid

ID500 – 2400. STRONG maapealsed mahutid leiavad mitmekülgset kasutust tööstuses, veepuhastusjaamades ja põllumajanduses.

Maa-alused mahutid

ID1000 - 2400. STRONG mahutieid kasutatakse reovee, sademevee, tuletõrjevee ja tarbevee kogumiseks.

Septikud

ID1000. STRONG septiku komplekt koosneb kolmekambrilisest septikust, jaotuskaevust ja imbväljakust.

Veesõlmekaevud

ID1000 – 2400. STRONG veesõlmekaevud on survetorustiku sõlmpunktide lahendamiseks: hüdrandikaevud, õhueralduskaevud, siibrikaevud ja veemõõdukaevud.

Reo- ja sademeveetorud

ID360 – 2400. STRONG torusid kasutatakse isevoolsete torustike rajamiseks.

PE, PP, PVDF torustik

Tööstusettevõtetele pakume PE, PP, PVDF materjalist torustike ja eriotstarbelisi mahuteid.

Keevitustraat

4-5 mm. Keevitustraat käsikstruuderkeevituse teostamiseks.

Kaablikaev Opto

Opto. STRONG Opto kaablikaev on sidekaablitorustiku reserv- ja jätkukaev.