Hoolime Keskkonnast

Inimtegevusest tingitud saaste on maailmas jõudnud kriitilise piirini. Sellega toimetulekuks on hädavajalik kasutada innovaatilisi ja kauakestvaid lahendusi. Meie panustame reovee ärajuhtimise ja puhastamise valdkonda, eesmärgiga olla pumplate tootmise alal eestvedajaks, arendada ja toota taaskasutatavast materjalist kõige kaasaegsemaid ning vastupidavamaid tooteid.

Meie tootmisprotsessis tekkinud plastjäätmed purustatakse ja granuleeritakse, võimaldades meil seda materjali taaskasutada. Plasti taaskasutamisel on võimalik säästa kuni 88% energiat võrreldes sellega, kui valmistada tooteid algsest toormest.

Soovime olla oma klientidele eelistatuim valik ja tegutseme igapäevaselt teadmisega, et vastutame tuleviku ja järeltulevate põlvkondade eest.