Mums rūp apkārtējā vide

Cilvēka radītais piesārņojums visā pasaulē ir sasniedzis kritisku robežu. Lai to risinātu ir jāpielieto inovatīvi un ilgtspējīgi tehnoloģiskie risinājumi. Mēs sniedzam savu ieguldījumu notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas jomā ar mērķi būt par vadošo sūkņu staciju ražotāju un izstrādājam un ražojam vismodernākos un visilgāk kalpojošos risinājumus no pārstrādājamiem materiāliem.

Mūsu ražošanas plastmasas pārpalikumi tiek sasmalcināti un pārstrādāti atkārtoti izmantojamās granulās. Tas ļauj mums ietaupīt līdz 88% enerģijas, kas būtu nepieciešama ražošanai no jaunas plastmasas.

Mūsu mērķis ir būt par savu klientu pirmo izvēli, un mēs apzināmies atbildību par nākotni un nākamajām paaudzēm visās savās ikdienas darbībās.