Jaunumi

STRONG Pumplad

29.12.2020

STRONG sūkņu stacijas ir sertificētas atbilstoši Eiropas Savienības standartam EN 12050-1

20.02.2019

STRONG caurules ir sertificētas atbilstoši Eiropas Savienības standartam EN 13476-2