Naujienos

STRONG Pumplad

29.12.2020

STRONG siurblinės yra sertifikuotos pagal Europos Sąjungos standartą EN 12050-1

20.02.2019

STRONG vamzdžiai yra sertifikuoti pagal Europos Sąjungos standartą EN 13476-2