Eesti disaini auhind BRUNO

30.09.2022

IWS uue generatsiooni pumpla teenindusava

Uue reovee pumpla teenindusava disainiga on oluliselt optimiseeritud mitmeid tehnilisi aspekte ning püütud luua väliskeskkonda sobilikku objekti.

Käesoleva pumpla sfääriline ja tahuline disain ei ole üksnes osa esteetikast – see tagab kolm korda parema vastupidavuse suurtele pinnasurvetele ning lahendab toote eelmise põlvkonna ühe võtmeprobleemi, milleks oli temperatuuri muutustel toimunud termoplasti lainetus ja teenindusavade kvaliteedikuvandi degradeerumine.

Uues tootes on kõik komponendid integreeritud. Sellest tulenevalt toimub teenindusluugi komplekteerimine neli korda kiiremini kui varasema versiooni puhul, kus kõiki funktsionaalseid komponente pidi eraldi juurde keevitama.

Tänu uue lahenduse läbimõeldud detailidele hindavad professionaalsed kasutajad kõrgelt toote funktsionaalsust, tuues sealjuures esile toote visuaalset eristuvust ja unikaalset vormikeelt.

Kategooria: insenertehnilise toote disain
Materjal: Polüetüleen (PE)
Mõõdud: 1500x1500x1500

Rohkem infot: