Seminar “PREMIUM LAHENDUSED REOVEEPUMPLATELE” Leedu, Kaunas, 8.02.2023

28.02.2023

Ettevõtted IWS, Prespa ja Guradis korraldasid ühisseminari “PREMIUM LAHENDUSED REOVEEPUMPLATELE”.
Seminar toimus Leedus Kaunases Baltikumi suurimas sisehallis Žalgirio Arenal.
Sarnaselt varasematele aastatele oli huvi seminari vastu väga suur. Osalejaid oli üle Leedu – vee-ettevõtteid, projekteerijaid, ehitusfirmasid jt, kokku üle 200 inimese.
96% osalejatest ütles, et seminar vastas nende ootustele.
93% osalejatest vastas küsimusele “Kas osaleksite järgmisel sarnasel seminaril?” jaatavalt.

Seminaril:

  • tõime turule IWS STRONG UUE toote – PE plastist tahkete osakeste eraldamise süsteem Rock SSS ID1500 mm
  • uued tehnilised lahendused, mis on seotud UUE põlvkonna pumplatega
  • pumpla luukide tehnilised lahendused haljasalale ja kõvakattega alale
  • Euroopa Liidu standardile EN 12050-1 ja CE märgistusega IWS STRONG pumplad
  • IWS STRONG pumplate referentsid Leedu turul
  • Flygti pumbalahendused ja Flygt Concertori tüüpi pumbad pumplatele, milles kasutatakse tahkete osakeste eraldamise süsteemi