Aitäh, Teie andmed on edastatud.

ID2000 PUMPLA reo- ja sademeveele

IWSGroup

ID2000 pumpla on mõeldud reo- ja sademevee ülepumpamiseks kohtades, kus isevoolse torustiku rajamine ei ole võimalik või otstarbekas. Tegu on komplektse pumplaga, mis on varustatud sisetorustikuga ja sobivate pumpadega. ID2000 pumplasse on võimalik paigaldada üks või kaks pumpa, kahe pumba korral on sisetorustiku maksimaalseks läbimõõduks DN150. Pumpla ning tootmisjoonise valmistamiseks määratakse andmed vastavalt projektile. Koostame täpse joonise, mille alusel saab klient pumpla üle kontrollida ja sobivuse korral kinnitada. Pumplate juurde pakume ka juhtautomaatikat, mis juhib pumpade tööd, kaitseb pumpade mootoreid ja edastab soovitud teateid SMS sõnumite abil hooldaja või omaniku mobiiltelefonile ning on ühenduses kaugjälgimise keskusega, kust on võimalik pumpla tööd jälgida ja juhtida.


Komplektne pakkumine sisaldab:

1. Komplektne pumpla ID2000 koos sisetorustikuga
2. Pump (1 või 2 tk)
3. Juhtautomaatika
4. Põhi: PE100/raudbetoon C35/45 XC2 ankurdusplaat*, paigaldussügavus 7m
5. Pumplaväline sulgarmatuur (sissevoolule ja väljavoolule)

*ID2000 pumpale on tootmises lisatud
raudbetoonist ankurdusplaat, millele
tuleb kaevikus lisada kolm raudbetoonist
ankurdusdetaili


ID2000 pumpla komponendid:

1. Korpus (PE, SN4)
2. Monoliitne soojustatud teenindusava (PE)
3. PE100/raudbetoon C35/45 XC2 ankurdusplaat*, paigaldussügavus 7m
4. Lukustatav luuk (PE / Al / A4)
5. Libisemiskindlate astmetega redel koos teleskoopse käsipuuga (A4)
6. Hooldusplatvorm (PE / A4)
7. Pumpade juhtsiinid (A4)
8. Survetorud (PE100 / A4)
9. Kolmik väljundil 120o (A4)
10. Kummikiilsiiber (epoksiidkattega malm)
11. Tagasilöögiklapp (epoksiidkattega malm)
12. Ventilatsioonitorud d110 mm (PE)
13. Poldid, mutrid, seibid (A4)
14. Kaablite riputuskonksud (PE)
15. Juhtautomaatika kilbi alus, veekindlate kaablikaitsetorudega (PE)

*ID2000 pumpale on tootmises lisatud
raudbetoonist ankurdusplaat, millele
tuleb kaevikus lisada kolm raudbetoonist
ankurdusdetaili