Aitäh, Teie andmed on edastatud.

ID1200 PUMPLA reo- ja sademeveele

IWSGroup

ID1200 pumpla on mõeldud reo- ja sademevee ülepumpamiseks kohtades, kus isevoolse torustiku rajamine ei ole võimalik või otstarbekas. Tegu on komplektse pumplaga, mis on varustatud sisetorustikuga ja sobivate pumpadega. ID1200 pumplasse on võimalik paigaldada üks või kaks pumpa, kahe pumba korral on sisetorustiku maksimaalseks läbimõõduks DN65. Pumpla ning tootmisjoonise valmistamiseks määratakse andmed vastavalt projektile. Koostame täpse joonise, mille alusel saab klient pumpla üle kontrollida ja sobivuse korral kinnitada. Pumplate juurde pakume ka juhtautomaatikat, mis juhib pumpade tööd, kaitseb pumpade mootoreid ja edastab soovitud teateid SMS sõnumite abil hooldaja või omaniku mobiiltelefonile ning on ühenduses kaugjälgimise keskusega, kust on võimalik pumpla tööd jälgida ja juhtida.


Komplektne pakkumine sisaldab:

1. Komplektne pumpla ID1200 koos sisetorustikuga
2. Pump (1 või 2 tk)
3. Juhtautomaatika
4. R/B ankurdusplaat koos kiilankrutega
5. Pumplaväline sulgarmatuur (sissevoolule ja väljavoolule)


ID1200 pumpla komponendid:

1. Korpus (PE, SN4)
2. Monoliitne soojustatud teenindusava (PE)
3. Armeeritud põhi, paigaldussügavus 7m, varuteguriga 2 (PE/teras)
4. Lukustatav luuk (PE / Al / A4)
5. Libisemiskindlate astmetega redel koos teleskoopse käsipuuga (A4)
6. Hooldusplatvorm (PE / A4)
7. Pumpade juhtsiinid (A4)
8. Survetorud (PE100 / A4)
9. Kolmik väljundil 120o (A4)
10. Kummikiilsiiber (epoksiidkattega malm)
11. Tagasilöögiklapp (epoksiidkattega malm)
12. Ventilatsioonitorud d110 mm (PE)
13. Poldid, mutrid, seibid (A4)
14. Kaablite riputuskonksud (PE)
15. Juhtautomaatika kilbi alus, veekindlate kaablikaitsetorudega (PE)