Aitäh, Teie andmed on edastatud.

Juhtautomaatika SCADA

Juhtautomaatika

Selline juhtautomaatika on mõeldud kliendile, kellel juba on kasutuses kaughalduse süsteem (SCADA) ja kes soovib pumplaid jälgimissüsteemi lisada. Juhtautomaatika valmistatakse kliendi soovide põhjal ja reeglina on need laialdaste võimalustega – generaatoriga ühendamise võimalusest kaughalduseni välja. Pumplas toimuva kohta näeb infot kilbi siseuksel olevalt ekraanilt. Kaughalduse abil saab pumpade tööd täies ulatuses jälgida ja juhtida ning muuta seadistatud parameetreid (näiteks veetasemeid). Salvestatud andmete ja graafikute abil saab analüüsida pumpade tööd ja pumplas

toimuvat. Kõiki häireid saab edastada nii SMS-sõnumite kui ka e-posti teel. Selline juhtautomaatika on mõeldud teadlikule kliendile, näiteks vee-ettevõttele, kes soovib olemasolevale SCADA-kaughaldussüsteemile pumplaid lisada.


SCADA juhtautomaatika standardlahenduse näide:

 • Ühele või kahele pumbale
 • Pumpade juhtimine hüdrostaatilise nivooanduriga
 • Avariijuhtimine kahe ujuklülitiga
 • Automaatne ja käsitsi juhtimine
 • Nuppudel juhitav või puutetundlik ekraan
 • Pealüliti
 • Pistikupesad 400 ja 230 V
 • Generaatoripistik
 • Rikkevoolukaitse
 • Faasikontroll
 • Liigpingepiirik
 • Pumpade töötundide lugemine
 • Pumpade käivituskordade lugemine
 • Voolutugevuse ja pinge mõõtmine
 • Rõhu mõõtmine pumpla väljavoolutorust
 • Kaughaldus
 • SMS-häiresõnumid

Häirete sõnumid:

 • Pumba 1 rike (temperatuur, ülekoormus)
 • Pumba 2 rike (temperatuur, ülekoormus)
 • Pumba 1 niiskus
 • Pumba 2 niiskus
 • Veetase kõrge (uputab)
 • Veetase madal (tühi)
 • Kilbiukse või pumplaluugi avamine
 • Elektritoite kadumine
 • Elektritoite taastumine
 • Liigpingepiirik rakendunud
 • Rõhk väljavoolutorul kõrge
 • Rõhk väljavoolutorul madal
 • Aku tühi
 • Pump 1 käsirežiimil
 • Pump 2 käsirežiimil

Lisad SCADA juhtautomaatikale:

 • Vooluhulga mõõtmine väljavoolutorult
 • Topelttoide (RLA)