Allalaadimiseks palun täida nõutud väljad!


  captcha

  Aitäh, Teie andmed on edastatud.

  ID2000 SSS PUMPLA reoveele

  IWS STRONG SSS ID2000 pumpla

  ID2000 SSS pumpla on mõeldud heitvee ülepumpamiseks kohtades, kus isevoolse torustiku rajamine ei ole võimalik või otstarbekas. SSS pumplad on kahekambrilised kuivpaigutuspumpadega varustatud kaevpumplad. Pumplale on lisatud tahkete osakeste eraldamise süsteem (SSS).

  Pumplad koosnevad märg- ja kuivkambrist, pumpadest, tahkete osakeste eraldamise süsteemist, survetorustikust, juhtimisautomaatikast. Pumplas kasutatakse kahte kuivpaigutuspumpa, eesmärgiga tagada pumpla töö ka ühe pumba hoolduse või rikke korral. Pumbad töötavad vaheldumisi, pumpade tööd juhib juhtautomaatika, mis on paigaldatud pumpla juhtkilpi. Nivooanduri abil seadistatakse pumplas nivootasemed, mis määravad pumpade käivitumised ja seiskumised.


  ID2000 SSS pumpla komponendid:

  1. Korpus (PE, SN4)
  2. Monoliitne soojustatud teenindusava (PE)
  3. Armeeritud põhi, paigaldussügavus 7m, varuteguriga 2 (PE/teras)
  4. Lukustatav luuk (PE / Al / A4)
  5. Libisemiskindlate astmetega redel koos teleskoopse käsipuuga (A4)
  6. Survetorud (PE100)
  7. Kolmik väljundil (PE100)
  8. Kummikiilsiiber (epoksiidkattega malm)
  9. Tagasilöögiklapp (epoksiidkattega malm, NBR kuul)
  10. Tahkete osakeste eraldaja (PE100)
  11. Nugasiiber (PVC)
  12. Ventilatsioonitorud d110 mm (PE)
  13. Poldid, mutrid, seibid (A4)
  14. Kaablite riputuskonksud (PE)
  15. Juhtautomaatika kilbi alus, veekindlate kaablikaitsetorudega (PE)