ID1000-2400 STRONG õhueralduskaevud

Õhueralduskaeve kasutatakse õhu eemaldamiseks survetorustikest. Liigne õhk survetorustikus tekitab hüdraulilisi lööke ja võib kahjustada torustiku toimimist ja seadmete eluiga. Õhueralduskaevu läbimõõt valitakse sõltuvalt torustiku läbimõõdust, kaevu soovitud seadmete hulgast ja mõõtudest. Tegu on komplektse kaevuga, mis on varustatud sisetorustikuga ja sobiva õhueraldajaga. Õhueralduskaevu ning tootmisjoonise valmistamiseks määratakse andmed vastavalt projektile. Koostame tööjoonise, mille alusel saab toote üle kontrollida ning kinnitada – seejärel toodame soovitud kaevu.

  • Õhueralduskaev puhtavee survetorustikule
  • Õhueralduskaev reovee survetorustikule

Olenevalt survetorustikus voolavast veest valitakse ka sobiv õhueraldaja.