RST ühendusmuhv STRONG torudele

RST ühendusmuhv on kasutamiseks suuremõõtmeliste, ID500 kuni ID2400 mm STRONG isevoolsete kanalisatsioonitorude veetihedaks ühendamiseks.

Ühendusmuhv koosneb kummimuhvist ja roostevabast terasest fikseerimis- ning pingutusribadest.