ID500-2400 horisontaalsed maapealsed mahutid

Maapealsed horisontaalsed mahutid on mõeldud tarbevee, reovee, sademevee ja erinevate kemikaalide hoiustamiseks.

Mahuti võimalikud läbimõõdud: ID500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400 mm


Vastavalt vajadusele valitakse mahutile:

• Mahtuvus (läbimõõt ja pikkus)
• Sisse-ja väljavooluühendused
• Vaatlus- ja hooldusluugid
• Piirded, redelid ja hooldusplatvormid
• Soojusisolatsioon


OHTLIKE VEDELIKE MAHUTID

Ohtlike vedelike puhul kehtivad, mahutitele siseriiklikud nõuded. Nõuded hõlmavad mahutite projekti, valmistamist, kontrolli, dokumentatsiooni ja paigaldust.

Ohtlikuks vedelikuks loetakse plahvatusvõi tuleohtliku, väga tuleohtliku, eriti tuleohtliku, mürgist või väga mürgist vedelikku.