Tooted

Väikepumplad

ID700 – 1000 mm. STRONG väikepumplad on kompaktsed, ühekambrilised sukelpumpadega varustatud kaevpumplad.

Sūkņu stacijas

SSS sūkņu stacijas

Juhtautomaatika

Juhtautomaatika on mõeldud pumplas asuvate pumpade töö juhtimiseks, pumpade mootorite kaitsmiseks, pumplas toimuva jälgimiseks, info kogumiseks ja selle edastamiseks hoolduspersonalile.

Maapealsed mahutid

ID1000 – 2400 mm. STRONG maapealsed mahutid leiavad mitmekülgset kasutust tööstuses, veepuhastusjaamades ja põllumajanduses.

Maa-alused mahutid

ID1000 - 2400 mm. STRONG mahutieid kasutatakse reovee, sademevee, tuletõrjevee ja tarbevee kogumiseks.

Septikud

ID1000 mm. STRONG septiku komplekt koosneb kolmekambrilisest septikust, jaotuskaevust ja imbväljakust.

Veesõlmekaevud

ID1000 – 2400 mm. STRONG veesõlmekaevud on survetorustiku sõlmpunktide lahendamiseks: hüdrandikaevud, õhueralduskaevud, siibrikaevud ja veemõõdukaevud.

Isevoolsed torud

ID360 – 2400 mm. STRONG torusid kasutatakse isevoolsete torustike rajamiseks.

Keevitustraat

4-5 mm. Keevitustraat käsikstruuderkeevituse teostamiseks.

Kaablikaev Opto

Opto. STRONG Opto kaablikaev on sidekaablitorustiku reserv- ja jätkukaev.

Torustikud tööstusele

PE 100-RC, PP, PVDF ja ECTFE materjalidest torud ja liitmikud.

Pooltooted

PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP ja PFA materjalidest plaadid, torud, latid ja keevitustraadid.

Betooni kaitsekatted

PE, PP, PVDF ja ECTFE materjalidest betoonikaitsekatted.

Kattesüsteemid

HDPE, LLDPE, VLDPE ja FPP materjalidest geomembraanid.