Avaleht » Tootekataloog » Kaevud

Siibrikaevud ID1000-2400 mm

Kasutatakse veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike avamiseks ning sulgemiseks.

Loe veel

Õhueralduskaevud ID1000 - 2400m

Kasutatakse õhtu eraldamiseks survetorustikust.

Loe veel

Veemõõtjakaevud ID1000-2400 mm

Kasutatakse survetorustikus voolava veehulga mõõtmiseks.

Loe veel

Kanalisatsioonikaevud ID700-2400 mm

Kasutamiseks reovee, sademevee ja drenaaži isevoolsetes torustikes.

Loe veel

Kaablikaev ID700 STRONG Opto

Kasutamiseks maa-aluste kaablikanalisatsiooni jätku- ja reservkaevuna.

Loe veel