Innovative Water Systems

Innovative Water Systems OÜ on Eesti kapitalil põhinev pumplate tootmisele keskenduv ettevõte, mis aitab oma pumplate ja muude keskkonnaalaste toodete abiga lahendada vee kogumise, töötlemise ja ülepumpamise küsimused. Oleme Eesti turul tegutsenud aastast 2007 ja selle aja jooksul kindlustanud oma positsiooni kui stabiilne ning usaldusväärne partner vee- ning kanalisatsioonivaldkonnas.

Meie toodete lõpptarbijaiks on veevarustus- ja kanalisatsiooniteenust pakkuvad vee-ettevõtted, kes vajavad kaasaegseid, kestvaid ja oma spetsiifilistele nõudmistele vastavaid kanalisatsioonipumplaid reo- ja sademevete süsteemide toimivuse tagamiseks.

Müük tarbijaile toimub läbi veevarustuse ja kanalisatsiooni toodete müügiettevõtete, kes tarnivad ehitajatele, eraisikule või vee-ja kanalisatsiooniteenust pakkuvatele ettevõtetele terviksüsteeme torudest, liitmikest, sulgeseadmetest kuni pumplateni.

Mida oma klientidele pakume?

Vee-ettevõttele. Meie eesmärgiks on toota pumplaid, mis vastavad vee-ja kanalisatsiooni teenust pakkuvate ettevõtete kõikidele nõuetele. Vee-ettevõtetel on pikaaegsete kogemuste põhjal välja kujunenud täpsed vajadused ja sellest lähtuvalt ka vastavad nõudmised. Mõistetakse, et pumpla on torustiku oluline sõlmpunkt ja sellel peab olema pikk eluiga ning see ei ole kompromissi koht.

Müügiettevõtetele ja ehitusfirmadele pakume kindlust, et meie poolt toodetavad tooted vastavad tellijate nõudmistele, on paigaldusel ja ekspluatatsioonil vastupidavad ning tarnelubadused peavad vett. Kiire tarneaja tagame läbi uudse valmistamismeetodi - pumplad, purglad, mahutid, septikud jne. valmistatakse laos olevatest moodulitest. 

Projekteerijatele ja järelvaatajatele pakume erialast koolitust ja hüva nõu, et seeläbi olla tellijale väärtuslikuks partneriks.

Tööstusettevõttele pakume laias valikus erinevaid plasttorusid, liitmikke ja eriotstarbelisi mahuteid. 

Meie toote kaubamärk on „STRONG“, mis tähendab lõpptarbija kõikidele nõuetele vastavat ja kauakestvat toodet (pumplat, septikut, mahutit jne.). Kaubamärk on kasutusel kõikides tootetutvustustes ning hulgale klientidele juba tuttav. Kaubamärk "STRONG" on registreeritud kõigis Euroopa riikides.