Dokumentatsioon

Projekteerimisel kasutame litsentseeritud tarkvara programme. Tööjooniste koostamiseks kasutame enim kasutatavat CAD-süsteemi maailmas - SolidWorks 3D CAD. Tugevusarvutuste koostamiseks kasutame SolidWorks Simulation programmi. Pumplate juhtautomaatika kilbiskeemide koostamiseks kasutame AutoCAD Electrical programmi.

Faili avamiseks ja allalaadimiseks kliki oranžile ikoonile

Tehniline Info

Tootevalik Joonis pdf Joonis dwg Kataloog Sertifikaat Paigaldusjuhend Kasutusjuhend
Tootevalik
Pumplad
ID 700 väikepumpla reoveele
ID 1000 väikepumpla
ID 1200 STRONG pumpla
ID 1400 STRONG pumpla
ID 1600 STRONG pumpla
ID 2000 STRONG pumpla
ID 2400 STRONG pumpla
ID 1600 STRONG purgla 10 - 25 m³
ID 2400 STRONG purgla 30 - 60 m³
ID1400 - 2400 STRONG rõhutõstepumplad
SSS STRONG pumpla
Juhtautomaatika
Pumpla juhtautomaatika Full App
Pumpla juhtautomaatika Samba
Pumpla juhtautomaatika V-700
Pumpla juhtautomaatika SCADA
Alarmseade Tank Check TC-412
Mahutid
ID1000 PE mahutid STRONG 1-10 m³
ID1600 PE mahutid STRONG 10-25 m³
ID2400 PE mahutid STRONG 25-60 m³
Alarmseade Tank Check TC-412
Septikud
Septik STRONG 2000 l
Septik STRONG 3000 l
Septik STRONG 4000 - 15 000 l
Kaevud
Siibrikaevud ID1000-2400 mm
Õhueralduskaevud ID1000 - 2400m
Veemõõtjakaevud ID1000-2400 mm
Kanalisatsioonikaevud ID700-2400 mm
Kaablikaev ID700 STRONG Opto
Torud
Reo- ja sademevee torud STRONG
PE elekterkeevisriba STRONG torudele
RST ühendusmuhv STRONG torudele
Tööstusele
PE100 elekterkeevisliitmikud AGRU
PE100 põkk-keevisliitmikud AGRU
Tööstuse torustikud PE, PP, PVDF, ECTFE materjalidest
Eriotstarbelised mahutid
Keevitustraat
PE100 keevitustraat